Header_industri_1920x682

Effektiv industrimålning

med högsta kvalitet

Koncernen har flera bolag som utför industrimålning, samlade i Hagbloms industrigrupp. I den ingår Herb. Hagblom, Stenbergs Måleri och Hagbloms Marint Måleri.

 

Hög kompetens inom industriellt ytskydd

Hagbloms industrigrupp har 50 anställda och ett antal fasta etableringar och målningsstationer i södra och mellersta Sverige, vilket gör inställelsetiden kortare och projekten effektiva. Vår höga kompetens inom industriellt ytskydd och långa erfarenhet av att ta ett totalansvar för alla delar i stora projekt, gör oss till en stabil och trygg leverantör.

Bland våra kunder finns bland annat samtliga kärnkraftverk i Sverige, men också processindustrier, stat, kommun och byggnadsföretag.

 

Entreprenad/ fältmålning

Hagbloms Industrigrupp har personal, kompetens och mobila utrustningar för att genomföra målningsprojekt i olika miljöer. Alla våra projekt kvalitets-och miljösäkras och uppfyller kraven enligt standarder som TBY, SSG, BRO, BSK, etc.

 

Rostskyddsmålning i station

Rostskyddsmålning i station följer auktorisationsnämndens krav samt rutiner enligt BSK och SS EN ISO 12944. Det innebär bland annat att vi har standardiserade rutiner inom följande områden:

  • Mottagningskontroll av omålat eller målat gods
  • Tvättning, avfettning av gods
  • Blästring
  • Stålpreparering
  • Temperaturmätning och mätning av skikttjocklekar
  • Dragprov
  • Målning med lämpligt färgsystem

Traditionell byggnadsmålning

Många av våra medarbetare är både diplomerade rostskyddsmålare och utbildade byggnadsmålare. Därmed kan vi tillgodose våra kunders behov av kvalificerad rostskyddsmålning såväl som av byggnadsmålning och läggning av industrigolv.

 

Industrigolv

Vi lägger fogfria golv av typen epoxy, polyuretan och akrylat. Dessa golv tål att bli utsatta för mycket slitage och belastning. De är också i hög grad resistenta mot kemikalier och lämpar sig därför i mer aggressiva miljöer. Golven får dessutom en blank och fin yta som är lätt att rengöra.

 

Kompositmålning

Kompositmålning är speciellt lämplig för komponenter som är utsatta för kraftigt slitage i korrosiva miljöer. Genom att belägga särskilt utsatt utrustning med komposit förlängs livslängden och energibesparingar görs. Vid våra målningsstationer kompositmålas pumpar.

 

Kontroll och besiktningar

Vi har kompetens att kontrollera utrustning och anläggningar som ska ytbehandlas, till exempel tankar och cisterner. Vi utför även mottagningsbesiktningar, gör statusbedömningar på hela anläggningar och upprättar förslag på underhålls- och aktivitetsplaner med tillhörande behandlingsprogram.